Hľadanie atribútov

Pre textové dokumenty je v okne Nájsť a Nahradiť k dispozícii aj hľadanie podľa atribútov.

Môžete hľadať text s atribútmi, ktoré boli nastavené priamym formátovaním alebo pomocou štýlov. Napríklad, môžete hľadať atribút Font a vyhľadajú sa všetky texty, ktoré nepoužívajú pôvodne nastavené písma, tj. všetky texty, ktoré majú priamo nastavené písma alebo texty so štýlom, ktorý mení atribút fontu.

tip

Ak chcete nájsť text s písmom podľa názvu, kliknite na tlačidlo Formát v dialógu Hľadať a Nahradiť v LibreOffice Writer.


note

After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.


note

Ak chcete hľadať text, ktorý má priamym formátovaním nastavené určité atribúty, zvoľte pole Vrátane štýlov.


note

The search criteria for attributes are listed below the Find box.


Ak chcete nájsť všetky zmeny písma

  1. Zvoľte Upraviť - Nájsť a Nahradiť.

  2. Clear the Find text box if necessary.

  3. Kliknite na Atribúty.

  4. V okne Atribúty zaškrtnite pole Písmo a kliknite na OK.

    In the Find & Replace dialog, you now can read "Font" below the Find text box.

  5. Kliknite na Nájsť.

Nájdu sa všetky miesta, kde je zmenené písmo; buď priamo alebo nepriamo.

Obnovenie pôvodného režimu Nájsť a Nahradiť

Ak chcete ukončiť hľadanie vybraných atribútov, prepnite okno Nájsť a Nahradiť do normálneho režimu.

Please support us!