Kopírovanie oblasti zošitu do textového dokumentu

  1. Otvoriť textový dokument a zošit.

  2. Vyberte oblasť zošitu, ktorú chcete kopírovať.

  3. Umiestnite kurzor myši na vybranú oblasť a stlačte tlačidlo na myši. Tlačidlo na myši podržte chvíľu stlačené a potom oblasť premiestnite do textového dokumentu.

  4. Ak sa kurzor nachádza na mieste, kam chcete oblasť listu vložiť, tlačidlo myši môžete uvoľniť. Oblasť bude do dokumentu vložená ako objekt OLE.

  5. Objekt OLE môžete kedykoľvek vybrať a upraviť.

  6. Ak chcete OLE objekt upraviť, dvakrát naňho kliknite myšou.

    Alebo môžete vybrať objekt a zvoliť Upraviť - Objekt - Upraviť alebo zvoliť Upraviť z kontextovej ponuky. Objekt upravujete v jeho rámci v textovom dokumente, ale zobrazené sú ikony a príkazy ponuky potrebné pre zošity.

  7. Zvoľte Otvoriť na otvorenie zdrojového dokumentu OLE objektu.

Preťahovanie v dokumente LibreOffice

Kopírovanie obrázkov medzi dokumentmi

Kopírovanie obrázkov z galérie

Pridanie obrázku do galérie

Please support us!