Kopírovanie oblasti zošitu do textového dokumentu

  1. Otvoriť textový dokument a zošit.

  2. Vyberte oblasť zošitu, ktorú chcete kopírovať.

  3. Umiestnite kurzor myši na vybranú oblasť a stlačte tlačidlo na myši. Tlačidlo na myši podržte chvíľu stlačené a potom oblasť premiestnite do textového dokumentu.

  4. Ak sa kurzor nachádza na mieste, kam chcete oblasť listu vložiť, tlačidlo myši môžete uvoľniť. Oblasť bude do dokumentu vložená ako objekt OLE.

  5. Objekt OLE môžete kedykoľvek vybrať a upraviť.

  6. Ak chcete OLE objekt upraviť, dvakrát naňho kliknite myšou.

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. Zvoľte Otvoriť na otvorenie zdrojového dokumentu OLE objektu.

Please support us!