Kopírovanie obrázkov medzi dokumentmi

Kopírovať obrázky z jedného dokumentu do druhého môžete aj preťahovaním. Pri kopírovaní obsahu do svojho dokumentu, ktorý chcete zverejniť, dbajte na dodržiavanie autorských práv a získajte súhlas pôvodných autorov.

  1. Otvorte dokument, do ktorého chcete vložiť obrázok.

  2. Otvorte dokument, z ktorého chcete vložiť obrázok.

  3. Click the graphic while pressing the key, to select it without executing any hyperlinks it may refer to.

  4. Podržte stlačené tlačidlo a chvíľu počkajte, kým sa vám objekt neskopíruje do internej pamäti.

  5. Drag the graphic into the other document.

  6. Uvoľnite tlačidlo myši, akonáhle sa zjaví šedý textový kurzor na mieste, kam chcete vložiť kópiu obrázka.

  7. Ak je obrázok zastúpený hypertextovým odkazom, nebude do cieľového dokumentu vložený obrázok, ale odkaz.

Please support us!