Adding Graphics to the Gallery

Pomocou pretiahnutia môžete umiestniť obrázky z dokumentu ako je napr. HTML stránka do galérie.

  1. Zobrazte tému galérie, do ktorej chcete pridať obrázok.

  2. Umiestnite kurzor myši nad obrázok, bez kliknutia.

  3. If the mouse pointer changes to a hand symbol, the graphic refers to a hyperlink. In this case, click the graphic while pressing the key to select it without executing the respective link.

    Ak sa kurzor myši na symbol ruky nezmení, môžete obrázok vybrať jednoducho kliknutím myši.

  4. Keď je obrázok vybraný, pustite tlačidlo myši. Znovu kliknite na obrázok a podržte tlačidlo myši stlačené dlhšie než dve sekundy. Obrázok sa skopíruje do internej pamäti.

  5. Neuvoľňujte tlačidlo myši a pretiahnite obrázok do galérie.

Please support us!