Pretiahnutie s prehliadačom zdroja dát

Pretiahnutie je rýchly spôsob, ako kopírovať zo zdroja dát do textového dokumentu alebo zošitu, alebo vytvoriť formulár založený na zdroji dát.

Kurzor myši kopíruje dáta

Kopírovanie pretiahnutím

Pokiaľ chcete vrátiť späť výsledok pretiahnutia, umiestnite kurzor do dokumentu a zvoľte Upraviť - Späť.

tip

Je možné tiež kopírovať pretiahnutím z dokumentu do zdroju dát:


tip

Textovú tabuľku alebo označený rozsah buniek zošitu môžete pretiahnuť na zložku tabuliek v prehliadači zdrojov dát.


tip

Prostý text môžete pretiahnutím skopírovať z dokumentu do dátového poľa v prehliadači zdrojov dát.


Použitie dát v textovom dokumente

Databázové pole do textového dokumentu je možné vložiť ak pretiahnete názov poľa zo záhlavia stĺpca v prehliadači zdrojov dát do dokumentu. To je obzvlášť užitočné pri príprave hromadných dopisov. Proste len pretiahnete potrebné pole - adresa, meno atď. - do svojho dokumentu.

Ak chcete vložiť celý záznam, vyberte odpovedajúce záhlavie a pretiahnite ho do dokumentu. Keď uvoľníte tlačidlo myši, zobrazí sa dialóg Vložiť stĺpec databázy. Tu určíte, či sa majú použiť všetky databázové polia a či sa majú dáta do dokumentu skopírovať ako text, tabuľka alebo pole. Vložia sa všetky aktuálne označené záznamy.

Použitie dát v dokumente zošitu

Do aktuálneho zošitu môžete vložiť jeden či viac záznamov, keď označíte riadky v prehliadači zdrojov dát a pretiahnete ich do zošitu. Dáta sa vložia na miesto, kde uvoľníte tlačidlo myši.

Vkladanie ovládacích prvkov do textového formulára

Keď vytvoríte formulár spojený s databázou, môžete vytvárať ovládacie prvky pretiahnutia z prehliadaču zdrojov dát.

When you drag a database column into the text document, you insert a field. If you hold down Shift+ while dragging, a text field is inserted, grouped with an appropriate label field. The text field already contains all the database information that you need for the form.

Please support us!