Ukladanie dokumentov

Toto je ikona pre tip na efektívnejšie používanie programu.

Dokument sa uloží s určeným názvom a cestou na lokálne dátové médium, sieťový disk alebo na Internet a prepíše akýkoľvek súbor rovnakého názvu.

Keď ukladáte súbor po prvý krát, zobrazí sa dialóg Uložiť ako, v ktorom určíte názov, zložku a disk alebo zväzok, kam sa súbor uloží. Ak chcete otvoriť tento dialóg, zvoľte Súbor - Uložiť ako.

Note Icon

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatická prípona súboru

Pri ukladaní súboru LibreOffice vždy pripojí k názvu súboru príponu, okrem prípadov, keď meno súboru už obsahuje správnu príponu. Pozrite tiež zoznam prípon ODF.

Niektoré príklady automatických prípon sú vypísané v tejto tabuľke:

Zadáte tento názov súboru

Zvolíte tento typ súboru

Súbor sa uloží s týmto názvom

môj súbor

ODF Text

môj súbor.odt

môj súbor.odt

ODF Text

môj súbor.odt

môj súbor.txt

ODF Text

môj súbor.txt.odt

môj súbor.txt

Text (.txt)

môj súbor.txt


Please support us!