Otváranie dokumentov

Otvorenie existujúceho dokumentu

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť, a kliknite na Otvoriť.

Obmedzenie zobrazených súborov

To restrict the display of files in the Open dialog to a certain type select the corresponding File type from the list. Select All Files to display all files.

Pozícia kurzora

Všeobecne platí, že sa všetky dokumenty otvárajú s kurzorom na začiatku dokumentu.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

Press Shift+F5 to set the cursor to the last saved position.

Otvorenie prázdneho dokumentu

Click the New icon on the Standard bar or choose File - New. This opens a document of the document type specified.

Pokiaľ kliknete na šípku vedľa ikony Nový, otvorí sa podponuka, v ktorej si môžete vybrať iný typ dokumentu.

Please support us!