Automatické ukladanie dokumentov

Vytvorenie záložného súboru pri každom uložení súboru

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Zaškrtnite Vždy vytvoriť záložnú kópiu.

Ak je možnosť Vždy vytvoriť záložnú kópiu zaškrtnutá, stará verzia súboru bude uložená do záložného adresára zakaždým, keď uložíte aktuálnu verziu súboru.

Automatické ukladanie informácií pre obnovenie každých n minút

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Zaškrtnite pole Ukladať informácie pre automatické obnovenie každých a zvoľte časový interval.

Tento príkaz ukladá informácie potrebné k obnoveniu aktuálneho dokumentu v prípade pádu aplikácie. Naviac, ak je to možné, v prípade pádu LibreOffice pokúsi automaticky uložiť informácie pre obnovu všetkých otvorených dokumentov.

Please support us!