Práca s tabuľkami

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

Vytvorenie novej tabuľky pomocou Sprievodcu tabuľkou

In LibreOffice you can create a new table using the Table Wizard:

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť novú tabuľku.

  2. V ľavom panely databázového okna kliknite na ikonu Tabuľky.

  3. Kliknite na Použiť sprievodcu na vytvorenie tabuľky.

Vytvorenie novej tabuľky v režime návrhu

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť novú tabuľku.

  2. V ľavom panely databázového okna kliknite na ikonu Tabuľky.

  3. Kliknite na Vytvoriť tabuľku v režime návrhu.

Zobrazí sa okno Návrh tabuľky.

Vytvorenie nového pohľadu na tabuľku

Niektoré databázy podporujú pohľady na tabuľky. Pohľad je databázový dotaz, ktorý je uložený v databázy. Pre väčšinu databázových operácií je možné s pohľadom pracovať rovnako ako s tabuľkou.

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť nový pohľad na tabuľku.

  2. V ľavom panely databázového okna kliknite na ikonu Tabuľky.

  3. Kliknite na Vytvoriť pohľad na tabuľku.

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Please support us!