Návrh tabuľky

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

Otvorte databázový súbor databázy, v ktorom chcete vytvoriť tabuľku. Kliknite na ikonu Tabuľky. Na vytvorenie novej tabuľky kliknite na Vytvoriť tabuľku v režime návrhu.

V režime návrhu teraz môžete vytvoriť potrebné pole tabuľky.

Note Icon

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


Pre každé pole môžete zadať voliteľný Popis. Text popisu sa zobrazí ako tip pre záhlavie stĺpcov v zobrazení tabuľky.

Vlastnosti poľa

Zadajte vlastnosti vybraného dátového pola. V závislosti na typu databázy nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Do poľa Východzia hodnota zadajte východzí obsah pre každý nový záznam. Tento obsah možno neskôr upraviť.

V poli Požadovaná položka určite, či môže alebo nemôže pole zostať prázdne.

V poli Diaľka sa môže zobraziť tiež zoznam s dostupnými možnosťami.

Prehľad databázy

Please support us!