Hľadanie pomocou formulárového filtru

 1. Otvorte formulárový dokument, ktorý obsahuje databázové pole.

  As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

 2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off icon to turn off the design mode.

  Icon Design Mode

  Design Mode On/Off

 3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters icon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  Icon Form Navigator

  Form Navigator

 4. Zadajte podmienky filtru do jedného či viacerých polí. Pokiaľ zadáte podmienky do niekoľkých polí, musia platiť všetky zadané podmienky (booleovské AND).

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

Pokiaľ kliknete na ikonu Použiť filter na paneli Filtrovanie formulára, použije sa filter. Zobrazí sa panel Navigácia vo formulári a môžete prechádzať medzi nájdenými záznamami.

Pokiaľ kliknete na tlačidlo Zavrieť na paneli Filtrovanie formulára, zobrazí sa formulár bez filtru.

Click the Apply Filter icon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

Icon Apply Filter

Apply Filter

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort icon.

Icon Reset Filter/Sort

Reset Filter/Sort

Please support us!