Vyhľadávanie v tabuľkách a formulárových dokumentoch

Icon Search

V zošitoch a dokumentoch s formulárovými ovládacími prvkami je možné kliknúť na ikonu Nájsť záznam a otvorí sa dialóg na vyhľadávanie akéhokoľvek textu alebo hodnoty.

Môžete vyhľadávať v jednom alebo vo všetkých dátových poliach. Môžete si zvoliť, či má byť text na začiatku, na konci alebo kdekoľvek v dátovom poli. Taktiež môžete použiť divoké znaky ? a *, ako v dialógu Nájsť a nahradiť. Ďalšie informácie o vyhľadávaní v databázach nájdete v pomocníkovi.

Please support us!