Použitie a úprava databázových zostáv

Použitie zostavy

LibreOffice ukladá informácie o vytvorených zostavách do databázového súboru.

  1. Zvoľte Súbor - Otvoriť a vyberte databázový súbor.

  2. V okne databázového súboru kliknite na ikonu Zostavy.

  3. Zostavu otvoríte dvojkliknutím na jej názov.

    note

    Tieto odkazy sa automaticky pridajú, keď vytvoríte novú zostavu pomocou Sprievodcu zostavou alebo Návrhára zostáv.


Úprava zostavy vytvorenej v Návrhári zostáv

Otvorí sa okno Návrhár zostav s vybranou zostavou.

Use the toolbars and menu commands and drag-and-drop to edit the report as stated in the Report Builder guide.

Výsledná zostava sa zobrazí po spustení zostavy.

Úprava zostavy vytvorenej v Sprievodcovi zostavou

Môžete upraviť štýl prvej stránky i nasledujúcich strán zostavy, tiež štýly odsekov, formát čísel, zobrazené pole a mnoho ďalších.

warning

Pokiaľ sa dobre nevyznáte v databázy, ku ktorej zostava pristupuje, neupravujte SQL dotaz, názov databázy, skryté ovládacie prvky alebo ďalšie dôležité informácie zostavy.


Please support us!