Import a export dát v Base

Ľahká metóda na import a export databázových tabuliek používa ako "pomocnú aplikáciu" Calc.

Export dát z aplikácie Base

Môžete skopírovať tabuľku z Base do nového listu Calc a potom uložiť alebo exportovať dáta do ľubovoľného formátu, ktorý Calc podporuje.

 1. Otvorte databázový súbor, ktorý obsahuje požadovanú tabuľku. Kliknite na Tabuľky na zobrazenie tabuliek alebo kliknite na Dotazy na zobrazenie dotazov.

 2. Zvoľte Súbor - Nový - Zošit.

 3. V okne Base kliknite pravým tlačidlom na názov tabuľky. Z kontextového menu zvoľte Kopírovať.

 4. V novom okne aplikácie Calc kliknite do bunky A1 a zvoľte Upraviť - Vložiť.

Teraz môžete dáta uložiť alebo exportovať do mnoho typov súborov.

Import dát do aplikácie Base

note

Textové súbory, zošity a systémový adresár kontaktov môžete importovať iba v režime len na čítanie.


note

Keď importujete text alebo zošit, musí súbor v prvom riadku obsahovať záhlavie. Druhý riadok súboru obsahuje prvý riadok samotných dát. Formát každého pola v druhom riadku určuje formát celého stĺpca. Pri importe do Base sa stratia všetky informácie o formátovaní zošitov.


note

Príklad: pokiaľ chcete zaistiť, aby prvý stĺpec mal textový formát, musíte zaistiť, aby prvé pole prvého riadku s dátami obsahovalo text. Pokiaľ pole v prvom riadku dát obsahuje číslo, formát celého stĺpca sa nastaví na číslo a v tomto stĺpci sa zobrazia iba čísla.


 1. Otvorte súbor Base s požadovanou databázou.

  Either create a new Base file using the Database Wizard, or open any existing Base file that is not read-only.

 2. Otvorte súbor Calc, ktorý obsahuje importované dáta. Môžete otvoriť súbor dBASE *.dbf alebo iného typu.

 3. Vyberte dáta, ktoré chcete skopírovať do Base.

  Pokiaľ sa nechcete presúvať až na koniec dokumentu, môžete zadať do Poľa mena rozsah, napr. A1:X500.

  Pokiaľ kopírujete zošit dBASE, skopírujte tiež prvý riadok, ktorý obsahuje informácie o záhlaví.

 4. Zvoľte Upraviť - Kopírovať.

 5. V okne Base kliknite na Tabuľky na zobrazenie tabuliek.

 6. V okne Base zvoľte Upraviť - Vložiť.

 7. Zobrazí sa dialóg Kopírovať tabuľku. Väčšina databáz potrebuje primárny kľúč, takže je dobré zaškrtnúť pole Vytvoriť primárny kľúč.

tip

On Windows systems, you can also use drag-and-drop instead of Copy and Paste. Also, for registered databases, you can open the datasource browser (press + Shift + F4 keys) instead of opening the Base window.


Please support us!