Vykonávanie SQL príkazov

Pomocou SQL príkazu je možné priamo spravovať databázy a tiež vytvárať a upravovať tabuľky a dotazy.

Note Icon

Niektoré typy databáz nepodporujú všetky inštrukcie SQL. V prípade potreby zistite, ktoré príkazy SQL daný databázový systém podporuje.


Na priame spustenie SQL dotazu

  1. Zvoľte Súbor - Otvoriť na otvorenie databázového súboru.

  2. Zvoľte Nástroje - SQL.

  3. Click the Create Query in SQL View icon Icon or

    Select an existing query from the list and click the Edit icon Icon.

  4. V okne Dotaz zvoľte Zobraziť - Náhľad návrhu vyp/zap. Upravte SQL príkaz.

  5. Click the Run icon Icon. The result of the query is displayed in the upper window.

  6. Click the Save or Save As icon Icon to save the query.

Please support us!