Import a export dát v textovom formáte

Pokiaľ si chcete vymieňať údaje s databázou, ktorá nepoužíva ODBC ani neumožňuje import/export formátu dBASE, je možné použiť bežný textový formát.

Import dát do LibreOffice

Ak si chcete vymieňať dáta v textovom formáte, použite importné a exportné filtre LibreOffice Calc.

  1. Exportujte požadované údaje zo zdrojovej databázy do textového formátu. Doporučujeme formát CSV. Tento formát oddeľuje dátové pole oddeľovačmi (napr. čiarkami alebo bodkočiarkami) a záznamy oddeľuje odriadkovaním.

  2. Zvoľte Súbor - Otvoriť a kliknite na súbor pre import.

  3. Kliknite v zozname Typ súboru "Text CSV". Zvoľte súbor a kliknite na Otvoriť.

  4. Otvorí sa dialóg Import textu. Určite, ktoré dáta z textového dokumentu chcete importovať.

Hneď ako sú dáta v zošite LibreOffice Calc, je možné ich upravovať podľa potreby. Možnosti, ako uložiť dáta ako zdroj dát LibreOffice:

Export vo formáte CSV

Aktuálny zošit LibreOffice je možné uložiť v textovom formáte, ktorý sa dá načítať do veľa iných aplikácií.

  1. Zvoľte Súbor - Uložiť ako.

  2. Ako Typ súboru vyberte "Text CSV". Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

  3. Otvorí sa dialóg Exportovať textové súbory, v ktorých je možné zvoliť znakovú sadu, oddeľovač polí a oddeľovač textu. Kliknite na OK. Zobrazí sa varovanie, že bol uložený len aktuálny list.

Please support us!