Registrácia databázy kontaktov

V LibreOffice je možné registrovať rôzne zdroje dát. Potom máte k dispozícii obsah dátových polí pre rôzne pole a ovládacie prvky v dokumentoch. Takým zdrojom dát je napríklad systémová databáza kontaktov.

Šablóny a sprievodcovia používajú v LibreOffice pre obsah databázy kontaktov pole. Pri aktivácii sa bežné polia v šablónach automaticky nahradia poľami zo zdroja dát.

Aby bolo možné nahradenie uskutočniť, musíte určiť, ktorá databáza kontaktov sa má v LibreOffice použiť. Dialóg požadujúci vyplnenie týchto údajov sa zobrazí napr. keď po prvý krát aktivujete šablónu obchodného dopisu. Tento dialóg je tiež možné zobraziť pomocou nasledujúceho postupu.

Note Icon

Údaje z databázy kontaktov sú v aplikácii LibreOffice Base len na čítanie. Nie je možné v aplikácii Base pridávať, upravovať či mazať adresy.


Sprievodca pre dátový zdroj adries

Ak chcete spustiť sprievodcu pre Zdroj dát adries, zvoľte Súbor - Sprievodcovia - Zdroj dát adries.

Ručné zaregistrovanie existujúcej databázy kontaktov

  1. Choose Tools - Address Book Source. The Templates: Address Book Assignment dialog appears.

  2. V zozname Zdroj dát zvoľte systémovú databázu kontaktov alebo zdroj dát, ktorý chcete použiť ako databázu kontaktov.

  3. If you have not yet registered the system address book in LibreOffice as the data source, click the Address Data Source ... button. This takes you to the Address Book Data Source Wizard, in which you can register your address book as a new data source in LibreOffice.

  4. V zozname Tabuľka vyberte databázovú tabuľku, ktorú chcete použiť ako databázu kontaktov.

  5. V časti Priradenie poľa priraďte poliam (meno, priezvisko atď.) skutočné pole z databázy kontaktov.

  6. Keď skončíte, kliknite na OK.

Teraz je váš zdroj dát zaregistrovaný v LibreOffice ako databáza kontaktov. Pokiaľ otvoríte šablónu z kategórie Obchodná korešpondencia, LibreOffice automaticky doplní správne pole do dopisu.

Please support us!