Jazyky používajúce komplexné rozvrhnutie textu

V súčasnej dobe podporuje LibreOffice z CTL jazykov Hindi, thajčinu, hebrejčinu a arabčinu.

Pokiaľ zvolíte smer textu sprava doľava, vložené západné texty sa stále zobrazujú zľava doprava. Kurzor sa pri pohybu kurzorovými klávesami chová tak, že šípka vpravo presunie kurzor "na koniec textu" a šípka vľavo "na začiatok textu".

Smer textu je možné zmeniť priamo stlačením klávesových skratiek:

Na stránkach, ktoré majú určený smer textu sprava doľava a obsahujú viac stĺpcov, sekcií či rámov, je prvý stĺpec stĺpec vpravo a posledný stĺpec je stĺpec vľavo.

V LibreOffice Writer má text s jazykom Thajský nasledujúce vlastnosti:

Výber Jazyka dokumentu

- Language Settings - Languages

- Language Settings - Complex Text Layout

Please support us!