Vkladanie dát z textových dokumentov

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Ikonka

Ak chcete vybrať formát, v ktorom sa vloží obsah schránky, kliknite na šípku vedľa ikony Vložiť na paneli Štandardný, alebo zvoľte Upraviť - Vložiť inak a potom vyberte správny formát.

Kopírovanie textu pomocou pretiahnutia

Vkladanie dát zo zošitov

Kopírovanie objektov kresby do iných dokumentov

Please support us!