Kopírovanie objektov kresby do iných dokumentov

V LibreOffice je možné kopírovať objekty kresby medzi textovými dokumentmi, zošitmi a prezentáciami.

  1. Označte objekt alebo objekty kresby.

  2. Copy the drawing object to the clipboard, for example, by using +C.

  3. Prepnite sa do iného dokumentu a umiestnite kurzor na miesto, kam chcete objekt kresby vložiť.

  4. Insert the drawing object, for example, by using +V.

Vloženie do textového dokumentu

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Vkladanie do zošitu

Vložený objekt kresby sa ukotví k aktuálnej bunke. Je možné si vybrať medzi ukotvením k bunke alebo k stránke - kliknite na objekt a kliknite na ikonu Zmeniť ukotvenie Ikona.

Please support us!