Kopírovanie objektov kresby do iných dokumentov

V LibreOffice je možné kopírovať objekty kresby medzi textovými dokumentmi, zošitmi a prezentáciami.

  1. Označte objekt alebo objekty kresby.

  2. Copy the drawing object to the clipboard, for example, by using +C.

  3. Prepnite sa do iného dokumentu a umiestnite kurzor na miesto, kam chcete objekt kresby vložiť.

  4. Insert the drawing object, for example, by using +V.

Vloženie do textového dokumentu

Vložený objekt kresby sa ukotví k aktuálnemu odseku. Ukotvenie je možné zmeniť, keď označíte objekt a kliknete na ikonu Zmeniť ukotvenie na paneli OLE objekt alebo Formátovanie. Otvorí sa menu, v ktorom je možné vybrať typ ukotvenia.

Vkladanie do zošitu

Vložený objekt kresby sa ukotví k aktuálnej bunke. Je možné si vybrať medzi ukotvením k bunke alebo k stránke - kliknite na objekt a kliknite na ikonu Zmeniť ukotvenie Ikona.

Please support us!