Collaboration

V aplikáciách LibreOffice Writer, Impress a Draw môže len jeden používateľ v danom čase otvoriť ľubovoľný dokument na písanie. V aplikácii Calc môže viacero používateľov otvoriť ten istý zošit v ten istý čas na písanie.

Spolupráca s aplikáciou Calc

Zdieľanie dokumentov v LibreOffice Calc umožňuje súbežný prístup viacerých používateľov na zápis do jedného súboru. Každý používateľ, ktorý sa chce na súbežnej práci podieľať, by mal zadať svoje meno na stránke - LibreOffice - Údaje o používateľovi.

warning

Ak je aktivovaná zmena sledovania alebo zdieľania dokumentov, niektoré príkazy môžu byť nedostupné (odtienené). Na nový zošit nemôžete použiť alebo do neho vložiť tieto odtienené elementy.


Vytvorenie nového zošitu

Používateľ A vytvorí nový zošit. Môžu nastať nasledujúce situácie:

Príkaz Nástroje - Zdieľať dokument možno použiť k prepnutiu módu práve otvoreného dokumentu z módu nezdieľaný na mód zdieľaný. Pokiaľ chcete použiť zdieľaný dokument v móde nezdieľaný, mali by ste uložiť zdieľaný dokument pod iným názvom alebo do inej cesty. Bude vytvorená kópia zošitu, ktorá nebude zdieľaná.

Otvorenie zošitu

Používateľ A otvorí zošit. Môžu nastať nasledujúce situácie:

Ukladanie zdieľaného zošitu

Používateľ A uloží zdieľaný dokument: Môžu nastať nasledujúce situácie:

Ak uloží používateľ úspešne zdieľaný zošit, dokument bude znovu nahraný po prevedení príkazu uloženia. V zošite sa objaví najnovšia verzia všetkých zmien, ktoré boli uložené všetkými používateľmi. Ak vykoná zmeny iný používateľ, zobrazí sa správa, v ktorej stojí "cudzie zmeny boli pridané".

Spolupráca v aplikácii Writer, Impress a Draw

Pre všetky moduly aplikácií Writer, Impress, Draw a Calc je možné zamykať súbory, ak nie je povolené zdieľanie dokumentov. Toto zamykanie súborov je dostupné len pri pripojení rovnakého dokumentu z rôznych operačných systémov.

Používateľ A otvára dokument. Môžu nastať tieto možnosti:

User access permissions and sharing documents

Some conditions must be met on operating systems with a user permission management.

warning

Write access also enables other users to (accidentally or deliberately) delete or change a file.


Please support us!