Pridanie textúr do stĺpiku grafu

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Dvojitým kliknutím na graf vstúpite do režimu úprav grafu.

  2. Dvakrát kliknite na niektorý stĺpec radu, ktorý chcete upraviť. Teraz sú vybrané všetky stĺpce vybranej rady.

    Pokiaľ chcete upraviť len jeden stĺpec, dvakrát kliknite znovu na daný stĺpec.

  3. V kontextovom menu zvoľte Vlastnosti objektu. Potom zvoľte záložku Oblasť.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!