Pridanie textúr do stĺpiku grafu

Na stĺpiku grafu môžete miesto prednastavenej farby naniesť textúru z bit mapy:

  1. Dvojitým kliknutím na graf vstúpite do režimu úprav grafu.

  2. Dvakrát kliknite na niektorý stĺpec radu, ktorý chcete upraviť. Teraz sú vybrané všetky stĺpce vybranej rady.

    Pokiaľ chcete upraviť len jeden stĺpec, dvakrát kliknite znovu na daný stĺpec.

  3. V kontextovom menu zvoľte Vlastnosti objektu. Potom zvoľte záložku Oblasť.

  4. Kliknite na Bitová mapa. V zozname zvoľte bitovú mapu ako textúru pre aktuálne označené stĺpce. Kliknutím na OK potvrdíte nastavenie.

Please support us!