Úprava osí grafu

Na úpravu osí grafu, ktorý ste vložili:

  1. Dvakrát kliknite na graf.

    Okolo grafu sa zobrazí šedý rám a hlavný panel nástrojov bude obsahovať príkazy na úpravu objektov grafu.

  2. Zvoľte Formát - Osi a potom vyberte os (alebo osi), ktorú chcete upraviť. Zobrazí sa dialóg.

  3. Uskutočnite požadované zmeny (napr. zvoľte záložku Mierka, pokiaľ chcete upraviť mierku osi).

  4. Kliknite na OK. Na ukončenie režimu úprav grafu kliknite v dokumente mimo graf.

Please support us!