Vloženie zalomenia riadkov v bunkách

Vloženie zalomenia riadkov v bunkách tabuľkového zošitu LibreOffice Calc

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

Toto bude fungovať len vtedy, ak je textový kurzor v bunke, nie vo vstupnom riadku. Najprv kliknite dvakrát na bunku, potom kliknite na pozíciu, kam chcete vložiť zalomenie.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Formátovanie buniek aplikácie LibreOffice Calc na automatické zalomenie riadkov

  1. Označte bunky, pre ktoré chcete určiť automatické zalomenie.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Zvoľte Automaticky zalomiť text.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Vloženie zalomenia riadkov v textových tabuľkách aplikácie LibreOffice Writer

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

Keď napíšete text mimo rozsah bunky, prebehne automatické zalomenie riadku.

Please support us!