Definícia okrajov pre odseky

PouŇĺitie prednastaven√©ho Ň°t√Ĺlu okrajov

 1. Umiestnite kurzor do odseku, pre ktor√Ĺ chcete nastaviŇ• okraje.

 2. Zvońĺte Form√°t - Odsek - Okraje.

 3. V ńćasti V√Ĺchodzie vyberte niektor√Ĺ z prednastaven√Ĺch Ň°t√Ĺlov ohranińćenia.

 4. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

PouŇĺitie vlastn√©ho Ň°t√Ĺlu okrajov

 1. Zvońĺte Form√°t - Odsek - Okraje.

 2. V oblasti PouŇĺ√≠vateńĺom definovan√© vyberte okraje, ktor√© sa maj√ļ zobraziŇ•. Kliknut√≠m na hranu v n√°hńĺade prepnite v√Ĺber okraja. Pokiańĺ podrŇĺ√≠te kl√°vesu Shift, je moŇĺn√© oznańćiŇ• viacej hr√°n.

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. Posledn√© dva kroky zopakujte pre vŇ°etky hrany.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

Please support us!