Zobrazenie, ukotvenie a skrytie okien

Niektoré okná v LibreOffice je možné ukotviť, napr. okno Navigátor. Tieto okná je možné presúvať, meniť ich veľkosť alebo ich ukotviť k okraju.

Ukotvenie a uvoľnenie okien

Na ukotvenie okna vám pomôže niektorá z nasledujúcich možností:

Tieto spôsoby možno použiť aj na uvoľneniu ukotveného okna.

Zobrazenie a skrytie ukotvených okien

Ikonka

Kliknutím na tlačidlo na okraji ukotveného okna zobrazíte alebo skryjete ukotvené okno. Funkcia Automatické skrytie vám umožňuje dočasne zobraziť skryté okno kliknutím na jeho okraj. Keď kliknete na dokument, ukotvené okno sa opäť skryje.

Note Icon

Umiestnenie panelu nástrojov a okien závisí na nastavení vášho správcu okien. Aby ste videli obsah okna pri zmene jeho polohy, musíte to vo vašom systéme nastaviť, inak uvidíte len pohyb vonkajšieho rámu.


Please support us!