Vypnutie automatického rozpoznávania URL

Keď zadáte text, LibreOffice automaticky rozpozná slovo, ktoré môže byť URL, a nahradí ho hypertextovým odkazom. LibreOffice formátuje hypertextový odkaz priamymi atribútmi písma (farba a podčiarknutie) podla istých znakových štýlov.

The following texts are changed to hyperlinks:

Text

Autocorrected hyperlink

Email addresses

x@x, mailto:x

Web addresses

http://x, https://x, www.x.x

File addresses

file://x, ftp://x, smb://x


where x is one or more characters.

Pokiaľ nechcete, aby LibreOffice automaticky rozoznával URL v priebehu písania, je možné túto vlastnosť vypnúť niekoľkými spôsobmi.

Zrušenie rozpoznania URL

  1. When you are typing and notice that a text has just been automatically converted into a hyperlink, press +Z to undo this formatting.

  2. Pokiaľ si prevod všimnete až neskôr, označte hypertextový odkaz a zvoľte Formát - Východzie formátovanie.

Vypnutie rozpoznávania URL

  1. Otvorte dokument toho typu, pre ktorý chcete zmeniť rozpoznávanie adresy URL.

    Ak chcete zmeniť rozpoznávanie adresy URL pre textové dokumenty, otvorte textový dokument.

  2. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

  3. V dialógovom okne Automatické opravy zvoľte záložku Možnosti.

  4. Pokiaľ zrušíte označené pole Rozpoznávanie URL, slová sa nebudú automaticky nahradzovať za hypertextové odkazy.

    Vo LibreOffice Writer nájdete pred poľom Rozpoznávanie URL dve zaškrtávacie polia. Pole v prvom stĺpci je na neskoršie úpravy a pole v druhom stĺpci je na automatické opravy behom písania.

Please support us!