Asistenčné pomôcky v LibreOffice

LibreOffice supports some assistive technology tools like screen magnification software, screen readers, and on-screen keyboards.

Tip Icon

A current list of supported assistive tools can be found on the Wiki at https://wiki.documentfoundation.org/Accessibility.


Podporované vstupné zariadenia

LibreOffice poskytuje možnosť používať pre prístup ku všetkým funkciám alternatívne vstupné zariadenia.

- LibreOffice - View

- LibreOffice - Application Colors

- LibreOffice - Accessibility

Please support us!