Vypnutie/zapnutie rozšírených tipov

Rozšírené tipy poskytujú stručný popis funkcie konkrétneho tlačidla, ikony alebo iného ovládacieho poľa, ak je kurzor myši umiestnený nad týmto ovládacím prvkom.

Zapnutie alebo vypnutie rozšírených tipov:

Dočasné zapnutie Rozšírených tipov:

Please support us!