Písmomaľba

Panel nástrojov písmomaľby sa otvorí, keď vyberiete objekt písmomaľby.

Galéria písmomaľby

Icon Fontwork Gallery

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Tvar písmomaľby

Icon Fontwork Shape

Otvorí panel Tvar písmomaľby. Kliknite na tvar na jeho použitie na všetky objekty písmomaľby.

Písmomaľba - rovnaká výška písmen

Icon Fontwork Same Letter Height

Prepne výšku písmen vybraného objektu písmomaľby z normálnej na rovnakú výšku pre všetky objekty.

Zarovnanie písmomaľby

Icon Fontwork Alignment

Otvorí okno Zarovnanie písmomaľby.

Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects.

Písmomaľba - rozostup znakov

Icon Fontwork Character Spacing

Select the character spacing values to apply to the Fontwork object.

Custom: Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Value: enter the Fontwork character spacing value.

Toggle Extrusion

Icon Toggle Extrusion

Switches the 3D effects on and off for the Fontwork objects.

Please support us!