Sprievodca tabuľkou

Specifies the field information for your selected fields.

Vybrané polia

Select a field in order to edit the field information.

^

Pre presunutie poľa vyššie kliknite sem.

v

Pre presunutie vybraného poľa nižšie kliknite sem.

Remove the selected field from the list box.

+

Add a new data field to the list box.

Informácie o poli

Názov poľa

Zobrazuje názov vybraného dátového poľa. Taktiež je možné zadať nový názov.

Typ poľa

Select a field type.

AutoValue

If set to Yes, the values for this data field are generated by the database engine.

Požadovaná položka

If set to Yes, this field must not be empty.

Dĺžka

Zadajte počet znakov dátového poľa.

Desatinné miesta

Zadajte počet desatinných miest dátového poľa. Táto voľba je dostupná len pre číselné polia.

Východzia hodnota

Specifies the default value for a Yes/No field.

Výraz pre automatický prírastok

Enter the SQL command specifier that instructs the data source to auto-increment a specified Integer data field. For example, the following MySQL statement used the AUTO_INCREMENT statement to increase the "id" field each time the statement creates a data field:

CREATE TABLE "tabuľka1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Inými slovami, zadajte do poľa Výraz pre automatický prírastok hodnotu AUTO_INCREMENT.

Sprievodca tabuľkou

Please support us!