Sprievodca tabuľkou

Changes the type of connection for the current database.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database window, choose Edit - Database - Connection Type


Sprievodca typom pripojenia sa skládá z troch krokov. Nemôžete preniesť všetky nastavenia z jedného typu databázy do iného.

Napr. môžete sprievodcu použiť na otvorenie databázového súboru vo formáte, ktorý inštalovaná databáza zvyčajne nerozoznává.

Názov databázy

Select the type of database that you want to connect to.

Sprievodca tabuľkou

Specifies some options for a database.

Sprievodca tabuľkou

Specifies additional options for a data source.

Please support us!