Sprievodca tabuľkou

Nastavenie pre automaticky generované hodnoty nových dátových záznamov.

The availability of the following controls depends on the type of database:

Získať vygenerované hodnoty

Enables LibreOffice support for auto-incremented data fields in the current ODBC or JDBC data source. Select this option if the auto-increment feature in the SDBCX layer of the database is not supported. In general, the auto-increment is selected for the primary key field.

Výraz pre automatický prírastok

Enter the SQL command specifier that instructs the data source to auto-increment a specified Integer data field. For example, the following MySQL statement used the AUTO_INCREMENT statement to increase the "id" field each time the statement creates a data field:

CREATE TABLE "tabuľka1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Inými slovami, zadajte do poľa Výraz pre automatický prírastok hodnotu AUTO_INCREMENT.

Dotaz z vygenerovaných hodnôt

Zadajte SQL dotaz, ktorý vracia poslednú hodnotu automatického zvýšenia dátového poľa primárneho kľúča. Príklad:

SELECT LAST_INSERT_D()

Please support us!