Vykonať príkaz SQL

Otvorte dialóg, v ktorom je možné zadať SQL príkaz pre administráciu databázy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, choose Tools - SQL.


Vykonávanie SQL príkazov

V tomto dialógu je možné zadávať iba administratívne príkazy, napr. Grant, Create Table alebo Drop Table, nie príkazy pre filtrovanie. Príkazy, ktoré je možné zadať, závisejú na zdroji dát, napr. dBASE nepodporuje všetky vypísané SQL príkazy.

Note Icon

Pre spustenie SQL dotazu zobrazujúceho údaje z databázy použite Návrh dotazu.


Príkaz na spustenie

Zadajte administrátorský príkaz SQL, ktorý chcete spustiť.

Napríklad. pre zdroj dát použitej literatúry môžete zadať následujúci príkaz SQL:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Viac informácií o príkazoch SQL nájdete v dokumentácii vašej databázy.

Predchádzajúce príkazy

Zoznam skôr spustených SQL príkazov. K opätovnému spusteniu príkazu kliknite na príkaz a potom kliknite na Spustiť.

Stav

Zobrazuje výsledky, vrátane chýb, spusteného SQL príkazu.

Spustiť

Spustí príkaz, ktorý ste zadali do poľa Príkaz na spustenie.

Zatvoriť

Zatvorí dialóg.

Please support us!