Indexy

Indexy je možné spravovať v databáze dBASE. Index umožňuje rychly prístup k záznamom, ak sa dotazujete na údaje v poli, ktoré je definované ako index. Pri návrhu tabuľky je možné indexy nastaviť v záložke Indexy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties, click Indexes.


Tabuľka

Vyberte databázovú tabuľku, pre ktorú chcete vytvoriť indexy.

Indexy tabuľky

Zobrazí zoznam aktuálnych indexov pre vybranú databázovú tabuľku. Ak chcete index odstrániť zo zoznamu, kliknite na index a potom na šípku doprava.

Voľné indexy

Zobrazí zoznam dostupných indexov, ktoré je možné priradiť tabuľke. Ak chcete vo vybranej tabuľke vytvoriť index, kliknite na ikonu šípky doľava. Dvojitá ľavá šípka vyberie všetky dostupné indexy.

<

Presunie vybraný index do zoznamu Indexy tabuľky.

<<

Presunie všetky voľné indexy do zoznamu Indexy tabuľky.

>

Presunie vybraný index tabuľky do zoznamu Voľné indexy.

>>

Presunie všetky indexy tabuľky do zoznamu Voľné indexy.

Please support us!