Všeobecné

Keď vytvoríte databázovú tabuľku ako administrátor, môžete na tejto záložce nastaviť používateľské oprávnenia a upraviť údaje alebo štruktúru tabuľky.

Ak mieste administrátor, je možné si na záložke Všeobecné prezrieť svoje prístupové práva k vybranej tabuľke.

Názov tabuľky

Zobrazuje názov vybranej databázovej tabuľky.

Typ

Zobrazuje typ databázy.

Umiestnenie

Zobrazuje kompletnú cestu k databázovej tabuľke.

Čítať údaje

Umožňuje používateľovi čítať údaje.

Vložiť dáta

Umožňuje uživateľovi vkladať nové údaje.

Zmeniť dáta

Umožňuje používateľovi meniť údaje.

Zmazať dáta

Umožňuje používateľovi mazať údaje.

Zmeniť štruktúru tabuľky

Umožňuje používateľovi meniť štruktúru tabuľky.

Definícia

Umožňuje používateľovi odstrániť štruktúru tabuľky.

Upraviť odkazy

Umožňuje používateľom upraviť odkazy, napr. zadávať nové relácie tabuliek alebo mazať existujúce relácie.

Please support us!