Všeobecné

Všeobecné

Keď vytvoríte databázovú tabuľku ako administrátor, môžete na tejto záložce nastaviť používateľské oprávnenia a upraviť údaje alebo štruktúru tabuľky.

Popis

Please support us!