Priradiť stĺpce

V prehliadači zdroja dát je možné skopírovať tabuľku pretiahnutím na zložku tabuliek. Ak na prvej strane dialógu Kopírovať tabuľku zaškrtnete pole Priradiť stĺpce, otvorí sa ako druhé okno dialóg Priradiť stĺpce. Tento dialóg je možné použiť na priradenie obsahu dátových polí zo zdrojovej tabuľky na rôzne dátové polia v cieľovej tabuľke.

Zdrojová tabuľka

Zoznam dátových polí v zdrojovej tabuľke. Ak chcete vložiť dátové pole zo zdrojovej tabuľky do cieľovej tabuľky, zaškrtnite pole pred názvom dátového poľa. Ak chcete priradiť obsah dátového poľa zdrojovej tabuľky inému dátovému poľu v cieľovej tabuľke, kliknite na dátové pole v zozname zdrojovej tabuľky a potom kliknite na šípku hore alebo dole. Ak chcete vložiť všetky dátové polia zo zdrojovej tabuľky, kliknite na Všetky.

Cieľová tabuľka

Zoznam možných dátových polí v cieľovej tabuľke. Do cieľovej tabuľky sa pridajú len dátové polia, ktoré sú zaškrtnuté v zozname zdrojové tabuľky.

nahor

Moves the selected entry up one position in the list.

dole

Moves the selected entry down one position in the list.

všetko

Vyberie všetky dátové polia v zozname.

Žiadne

Zruší výber všetkých dátových polí v zozname.

Please support us!