Použiť na stĺpce

V prehliadači zdroja dát je možné skopírovať tabuľku pretiahnutím na zložku tabuliek. Dialog Použiť na stĺpce je druhé okno dialógu Kopírovať tabuľku.

Existujúce stĺpce

Ľavý zoznam

Lists the available data fields that you can include in the copied table. To copy a data field, click its name, and then click the > button. To copy all of the fields, click the >> button.

Pravý zoznam

Lists the fields that you want to include in the copied table.

Tlačidlá

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

Daľšia strana

Please support us!