Kopírovať tabuľku

Tabuľku môžete skopírovať pretiahnutím na oblasť tabuliek v okne databázového súboru. Zobrazí sa dialóg Kopírovať tabuľku.

Názov tabuľky

Specifies a name for the copy. Some databases only accept names containing eight or fewer characters.

Možnosti

Definícia a údaje

Creates a 1:1 copy of the database table. The table definition and the complete data are copied. The table definition includes the table structure and format from different data fields, including special field properties. The field contents supply the data.

Definícia

Copies only the table definition and not the corresponding data.

Ako pohľad na tabuľku

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Pridať údaje

Appends the data of the table to be copied to an existing table.

Aby bolo možné dáta skopírovať, musí byť definícia tabuľky úplne rovnaká. Údaje nemôžeme kopírovať, ak dátové pole v cieľovej tabuľke má iný formát ako dátové pole ve zdrojovej tabuľke.

Spojte názvy dátových polí v dialógu Kopírovať tabuľku na stránke Použiť stĺpce.

If the data cannot be attached, you will see a list of fields in the Column Info dialog whose data cannot be copied. If you confirm this dialog with OK, only the data that does not appear in the list will be attached.

Note Icon

Ak majú polia cieľovej tabuľky menšiu dĺžku ako polia v zdrojovej tabuľke, údaje se pri pripojení k tabuľke automaticky skrátia, aby zodpovedali dĺžke polí v cieľovej tabuľke.


Vytvoriť primárny kľúč

Automatically generates a primary key data field and fills it with values. You should always use this field, since a primary key must always be available in order to edit the table.

Názov

Specifies a name for the primary key generated. This name is optional.

Daľšia strana

Please support us!