Zkopírovanie tabuľky pretiahnutím

Pri pretiahnutí dotazu alebo tabuľky sa otvorí dialóg Kopírovať tabuľku, v ktorom môžete určiť voľby pre kopírovanie dotazu alebo tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


V dialógu Kopírovať tabuľku je možné:

Kopírovať je možné v rámci jednej databázy alebo medzi rôznymi databázami.

Kopírovať tabuľku

Tabuľku môžete skopírovať pretiahnutím na oblasť tabuliek v okne databázového súboru. Zobrazí sa dialóg Kopírovať tabuľku.

Použiť na stĺpce

V prehliadači zdroja dát je možné skopírovať tabuľku pretiahnutím na zložku tabuliek. Dialog Použiť na stĺpce je druhé okno dialógu Kopírovať tabuľku.

Formátovanie typu

V prehliadači zdroja dát je možné skopírovať tabuľku pretiahnutím na zložku tabuliek. Dialóg Formátovanie typu je tretie okno dialógu Kopírovať tabuľku.

Please support us!