Relácie

Reláciu medzi dvoma tabuľkami je možné nastaviť alebo upraviť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Note Icon

Možnosti aktualizácie a odstránenia sú k dispozícii, ak ich podporuje používaná databáza.


Tabuľky

Pokiaľ vytvárate novú reláciu, je možné v každom zozname vybrať jednu tabuľku.

Pokiaľ ste otvorili dialóg Relácie pre existujúcu reláciu kliknutím na spojnicu, nemožno tabuľky relácie zmeniť.

Polia kľúčov

Určuje polia kľúčov relácii.

Ako názvy stĺpcov sa zobrazia názvy tabuliek vybraných pre spojenie. Pokiaľ kliknete na toto pole, je možné pomocou tlačidla šípky vybrať pole tabuľky. Každá relácia sa zapíše do samostatného riadku.

Aktualizovať možnosti

Tu môžete nastaviť, čo sa stane pri zmene poľa primárneho kľúča.

Žiadna akcia

Určuje, že zmeny vykonané v primárnom kľúči neovplyvní polia externých kľúčov.

Kaskádová aktualizácia

Pri zmene primárneho kľúča aktualizuje hodnoty zodpovedajúcich polí externých kľúčov (kaskádová aktualizácia).

Nastaviť prázdny

Pri zmene primárneho kľúča sa všetky polia externých kľúčov nastavia na hodnotu "NULL". To znamená, že pole je prázdne.

Nastaviť východzí

Pri zmene primárneho kľúča sa všetky polia externých kľúčov nastavia na východziu hodnotu. Východziu hodnotu určíte pri vytváraní tabuľky vo vlastnostiach poľa.

Zmazať možnosti

Tu môžete nastaviť, čo sa stane pri zmazaní poľa primárneho kľúča.

Žiadna akcia

Určuje, že odstranenie primárneho kľúča neovplyvní polia externých kľúčov.

Zmazať kaskádu

Pri odstránení primárneho kľúča sa odstránia zodpovedajúce polia externých kľúčov.

Warning Icon

Keď odstránite pole primárneho kľúča s voľbou Zmazať kaskádu, odstránia sa aj všetky záznamy z prepojenej tabuľky, ktoré majú danoú hodnotu kľúča ako externý kľúč. Túto voľbu používajte veľmi opatrne, môže viesť k odstráneniu podstatnej časti databázy.


Nastaviť prázdny

Pri odstraňovaní primárneho kľúča sa všetky polia externých kľúčov nastavia na hodnotu "NULL".

Nastaviť východzie

Pri odstraňovaní primárneho kľúča sa všetky polia externých kľúčov nastaví na východziu hodnotu.

Please support us!