Návrh indexu

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Návrh tabuľky

Zoznam indexov

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

Nový index

Vytvorí nový index.

Zmazať aktuálny index

Odstráni aktuálny index.

Premenovať aktuálny index

Premenuje aktuálny index.

Uložiť aktuálny index

Uloží aktuálny index do zdroja dát.

Obnoviť aktuálny index

Obnoví aktuálny index na nastavenia, ktoré mal pri otvorení dialógu.

Podrobnosti indexu

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

Jednoznačné

Určuje, že aktuálny register môže mať iba Jednoznačné hodnoty. Zaškrtnutím poľa Jednoznačné zabránite zadaniu duplikovaných údajou a udržíte integritu dát.

Polia

V oblasti Pole sa zobrazuje zoznam polí aktuálnej tabuľky. Je možné vybrať aj viac polí. Ak chcete zrušiť výber polí, vyberte prázdnu položku na začiatku zoznamu.

Pole indexu

Zobrazuje zoznam polí aktuálnej tabuľky. Je možné vybrať aj viac polí.

Poradie zoraďovania

Determines the sort order of the indexes.

Zatvoriť

Zatvorí dialóg.

Please support us!