Návrh tabuľky

In the Table Design window you define new tables or edit the structure of an existing table.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Prehľad databázy

Návrh tabuľky

Okno má vlastnú ponuku. Tiež obsahuje nasledujúci nový príkaz: Návrh indexu

Oblasť definície tabuľky

V tejto oblasti určujete štruktúru tabuľky.

Názov poľa

Specifies the name of the data field. The database engine may impose restrictions on the length of the table name, and the use of special characters and spaces within the table name.

Typ poľa

Specifies the field type. The available field types are limited by the database engine being used.

Popis

Specifies an optional description for each field.

Hlavička riadkov obsahuje nasledujúce príkazy miestnej ponuky:

Vybrať

Vyjme označený riadok do schránky.

Kopírovať

Skopíruje označený riadok do schránky.

Vložiť

Vloží obsah schránky.

Zmazať

Odstráni vybraný riadok.

Vložiť riadky

Inserts an empty row above the current row, if the table has not been saved. Inserts an empty row at the end of the table if the table has already been saved.

Primárny kľúč

If this command has a check mark, the data field is defined as a primary key. By clicking the command you activate/deactivate the primary key definition of the field. The command is only visible if the data source supports primary keys.

Vlastnosti poľa

Určenie vlastností aktuálne vybraného poľa.

Dĺžka

Specifies the maximum number of characters allowed for data entry of the corresponding data field including any spaces or special characters.

Desatinné miesta

Určuje počet desatinných miest číselného poľa.

Východzia hodnota

Určuje východziu hodnotu pre nové dátové záznamy.

Príklad formátu

Displays the format code to assign to the field value that you can select with the ... button.

...

Toto tlačidlo otvorí dialóg Formát poľa.

Oblast nápovedy

Displays a help string or hint defined by the database designer for the given field.

Please support us!