Formuláre

Formuláre možno použiť na jednoduché zadávanie a úpravu obsahu databázy.

Sprievodca formulárom

Ovládacie prvky formulára

The Form Controls toolbar provides the tools required to create a form in a text, table, drawing, or presentation document.

Formuláre v režime návrhu

V režime návrhu môžete navrhnúť formulár a upraviť vlastnosti formulára a ovládacích prvkov.

Find Record

Prehľadáva databázové tabuľky a formuláre. Vo formulároch alebo databázových tabuľkách môžete konkrétne hodnoty vyhľadávať v údajových poliach, zoznamoch a zaškrtávacích poliach.

Zoraďovanie a filtrovanie dát

Keď otvorít formulár v používateľskom režime, zobrazia se na paneli nástrojov funkcie pro tiredenie a filtrovanie.

Please support us!