Chýba prvok

Ak otvoríte dotaz, ktorého tabuľky alebo polia už neexistujú, zobrazí sa dialóg Chýba prvok. V tomto dialógu sú vypísané chybajúce tabuľky alebo polia, ktoré nie je možné interpretovať a umožňuje vybrať ako pokračovať.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.
If the referenced fields no longer exist, you see this dialog.


Ako pokračovať?

Na túto otázku existujú tri odpovede:

Určite chcete otvoriť dotaz v grafickom zobrazení?

Otvoriť dotaz v režime návrhu je možné, aj keď chýbajú niektoré prvky. Taktiež je možné určiť, či sa majú ignorovať dalšie chyby.

Dotaz je otvorený v návrhovom pohľade (grafický pohľad). Chýbajúce tabuľky sú prázdne a neplatné polia sa objavia s ich (neplatnými názvami) v zozname polí. To umožňuje pracovať presne s tými poľami, ktoré spôsobili chybu.

Otvoriť dotaz v zobrazení SQL.

Otvoriť dotaz je možné v režime SQL a interpretovať ho ako natívne SQL. Režim SQL je možné ukončiť len vtedy, ak je príkaz LibreOffice kompletne interpretovaný (to je možné, ak tabuľky alebo polia použité v dotaze skutečne existujú).

Neotvárať dotaz

Procedúru je možné zrušit a určit, že se dotaz nemá otvárať. Táto možnost zodpovedá funkcii tlačidla Zrušiť.

Ignorovať aj podobné chyby

Ak vyberiete prvú možnosť, ale chcete otvoriť dotaz v grafickom režime napriek chýbajúcim prvkom, je možné určiť, že sa majú ignorovať aj iné chyby. Tak sa pri otváraní súčasného dotazu nezobrazia žiadne dalšie chyby ak dotaz nemožno správne interpretovať

Please support us!