Priradenie poľa

Otvorí dialógové okno, ktoré vám umožní upresniť priradenie poľa.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Address Data Source Wizards - Field assignment


Priradenie poľa

Otvorí dialóg Šablóny: Priradenie zoznamu adries.

Please support us!