Data Source Title

Určuje miesto pre súbor s databázou kontaktov a názov, pod ktorým bude dátový zdroj zobrazený v prehliadači zdrojov dát.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Address Data Source Wizards - Data source title


Umiestnenie

Určuje umiestenie databázového súboru.

Prehľadávať

Určuje umiestenie dialógového súboru.

Sprístupní databázu kontaktov všetkým modulom LibreOffice

Registers the newly created database file in LibreOffice. The database will then be listed in the Data sources pane (+Shift+F4). If this check box is cleared, the database will be available only by opening the database file.

Názov adresára

Spresní názov zdroja dát.

Please support us!