Vybrať tabuľku

Určuje tabuľku z databáze kontaktov aplikácií Mozilla / Netscape 6.x, ktorá bude použitá ako databáza kontaktov LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Address Data Source Wizards - Table selection


Všetky tabuľky z profilu prvého používateľa budú zaregistrované pre tento dátový zdroj v LibreOffice. Musíte vybrať jednu, ktorá bude použitá ako tabuľka v šablónach LibreOffice .

Pole zoznamu

Specifies the table that is to serve as the address book for the LibreOffice templates.

Tip Icon

Zmeny v dokumentoch a šablónach je možné urobiť kedykoľvek neskôr vybratím Úpravy - Vymeniť databázu.


Please support us!