Ďalšie nastavenia

Allows you to enter additional settings for other external data sources.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Nastavenia

Otvorí dialógové okno, v ktorom je možné zadať dodatočné nastavenia.

Please support us!