Ďalšie nastavenia

Umožní vám upresniť ďalšie nastavenia pre LDAP a ďalší externé dátové zdroje.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Nastavenia

Otvorí dialógové okno, v ktorom je možné zadať dodatočné nastavenia.

Ak ste na prvej strane vybrali LDAP, uvidíte stránku LDAP.

Please support us!